Standardpall

Standardpall - EUR-pall & engångspall

Standardpallen används hos de flesta företag. Trots att de är standard finns de i olika virkesdimensioner och format.

Lastpallar lämpar sig för gods som ska hanteras med truck och brukar indelas i tvåvägslastpallar och fyrvägslastpallar beroende på om de kan hanteras från två eller fyra håll med truck.
Fyrvägspall i måtten helpalls- respektive halvpallsformat, 1200x800mm och 800×600mm, är den vanligaste lastpallstypen. Fyrvägslastpallen används både som engångsemballage och returemballage och lämpar sig väl för sträckfilmning, krympfilmning och i kombination med huvar av well eller plywood.