Hem

Att hitta rätt emballage ska vara enkelt - låt oss göra jobbet!

Lastpallar, kragar, häckar, lådor i trä, plywood och well-emballage i
special- eller standardformat. Vi tar fram kundunika lösningar och
producerar
enligt era behov.
Vi värnar om miljön och är ISPM15-certifierade.

Välkomna att kontakta oss för att få hjälp med ert emballage!