Trälådor/häckar

Trälådor/häckar - effektivt skydd

Trä- och plywoodlådor finns i alla tänkbara varianter, med eller utan inrede. Klarar sig godset med mindre skydd passar en häck bättre.

Lådor av trä används för gods som behöver skyddas runt om, ska lagras under längre tid utomhus eller behöver extra skydd i form av torkmedel eller rostskydd. Lådor används också för större gods, gods i udda mått och för gods som har behov av inredning.

En häck är en gles låda som används för gods som inte kräver det fullständiga skydd som en konventionell låda ger, men som ändå lämpar sig för inredning. Häckar kan vara öppna och slutna och ger ett mekaniskt skydd och kontaktskydd.