Specialpall

Specialpall - unikt anpassad efter godsets förutsättningar

Många gånger passar inte standardformaten eller virkesdimensionerna. Då tillverkar vi pallarna helt enligt de förutsättningar som passar ert gods på bästa sätt.

Beroende på om godset är likformigt eller varierat, och hur transportflödena är utformade, kan skräddarsydda lastpallar ofta vara mer  ekonomiskt fördelaktigt att använda än de standardiserade. Returfraktkostnaderna kan bli för höga eller godsets vikt och/eller dimension passar inte standardlastpallen. Det gäller till exempel för gods med varierande mått och som tillverkas i små serier.