Specialpall

Specialpall - anpassat efter produktens förutsättningar

Många gånger passar inte standardformaten eller virkesdimensionerna. Då tillverkar pallarna helt efter de förutsättningar som passar er produkt bäst.

Beroende på om godset är likformigt eller varierat och hur transportflödena fungerar passar skräddarsydda lastpallar bättre.
Ibland är det ekonomiskt fördelaktigt att använda andra lastpallar än de standardiserade. Returfraktkostnaderna kan bli för höga eller godsets vikt och/eller dimension passar inte standardlastpallen. Det gäller till exempel för gods med varierande mått och som tillverkas i små serier.